Aansprakelijkheid en Klachten

Massage & Therapiepraktijk Aniek heeft een Collectieve Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Bij geschillen met de therapeut (indien cliënt en therapeut niet tot een oplossing komen) kan de cliënt een klacht indienen bij de klacht- en tuchtcommissie van het GAT. Deze commissie zal bemiddelen tussen therapeut en cliënt.

Massage & Therapiepraktijk Aniek is aangesloten bij:
– Beroepsorganisatie CAT
– Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT)